Sunday 17 January, 2021
Home Blog

หลักการพื้นฐานการทำความเย็นแบบอัดไอ

กระบวนการทำความเย็นแบบอัดไอ จะมีสารทำความเย็นเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน ผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนต่างๆ คอยล์เย็น (Evaporator) ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนจากพื้นที่ ที่เราต้องการปรับอากาศให้เย็นสบาย โดยดูดความร้อนส่งผ่านสารทำความเย็น แล้วส่งต่อให้คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ดูดไอสารทำความเย็น ที่มีความดันต่ำอุณหภูมิต่ำ เพื่ออัดสารทำความเย็นให้เป็นไอน้ำยาที่มีความดันสูงและอุณหภูมิสูง ให้ไหลเวียนในระบบ เพื่อส่งต่อให้กับคอนเดนเซอร์ (Condenser) ที่มีหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นที่มีอุณหภูมิสูง ออกสู่อากาศภายนอกระบบ เมื่อสารทำความเย็นได้แลกเปลี่ยนความร้อน จากการระบายความร้อนของแผงคอนเดนเซอร์ สารทำความเย็นจะเกิดการควบแน่นจากสถานะไอ เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว และส่งต่อไปยังอุปกรณ์ลดแรงดัน(Expansion Valve) ทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะจะของเหล็วเป็นไอ ที่อุณภูมิต่ำความดันต่ำ วนกลับเข้าไปแลกเปลี่ยนความร้อน ที่คอยล์เย็น (Evaporator) จะเป็นวัฏจักรแลกเปลี่ยนความร้อนแบบนี้ต่อไป

เกริ่นนำระบบทำความเย็น

เกริ่นนำสักเล็กน้อย เกี่ยวกับเรื่องการทำความเย็น เมื่อสมัยก่อน วิวัฒนาการ การทำความเย็นได้เริ่มจากการปรับตัวของมนุษย์เพื่อให้อยู่รอดร่วมกันกับธรรมชาติ เช่นการถนอมอาหารเพื่อให้สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยการแช่น้ำที่มีอุณหภูมิต่ำ หรือแช่น้ำแข็งก้อนตามลำธาร หรือแช่ก้อนน้ำแข็งหิมะ ต่อมาจึงเห็นประโยชน์ของความเย็น มนุษย์จึงหาทางสร้างน้ำแข็งขึ้นมาเอง [1] และกลายเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป และต่อมาจึงกลายเป็นวัฒนธรรม เป็นธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์จึงต้องคิดค้นเครื่องไม้เครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้เกิดระบบทำความเย็นขึ้นมา จนกระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างความเย็นต่างๆ เหล่านั้นได้กลายเป็น ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องปรับอากาศ ชนิดต่างๆมากมาย หลายยี่ห้อ หลายแบบแล้วแต่ความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน ซึ่งแทบจะมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกอุตสาหกรรม บนโลกใบนี้ หรือแม้กระทั่ง ระบบปรับอากาศเชิงพานิชย์ตึก โรงแรม สำนักงาน บ้านพักอาศัย ล้วนแล้วมีการนำเอาอุปกรณ์ทำความเย็นเหล่านั้นไปใช้เพื่อ เป็นส่วนหนึ่งในการดำรง ชีวิตของมนุษย์

ดังนั้นเราควร จะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปรับอากาศไว้บ้าง เพื่อเป็นความรู้สักเล็กน้อย หรือท่านไดอยากรู้ลึกเรื่องระบบปรับอากาศ ก็มีสายงาน วิชาชีพนี้ให้ศึกษาโดยเฉพาะเลยทีเดียว

Image by Kevin Phillips from Pixabay