หลักการพื้นฐานการทำความเย็นแบบอัดไอ

0
106

กระบวนการทำความเย็นแบบอัดไอ จะมีสารทำความเย็นเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน ผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนต่างๆ คอยล์เย็น (Evaporator) ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนจากพื้นที่ ที่เราต้องการปรับอากาศให้เย็นสบาย โดยดูดความร้อนส่งผ่านสารทำความเย็น แล้วส่งต่อให้คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ดูดไอสารทำความเย็น ที่มีความดันต่ำอุณหภูมิต่ำ เพื่ออัดสารทำความเย็นให้เป็นไอน้ำยาที่มีความดันสูงและอุณหภูมิสูง ให้ไหลเวียนในระบบ เพื่อส่งต่อให้กับคอนเดนเซอร์ (Condenser) ที่มีหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นที่มีอุณหภูมิสูง ออกสู่อากาศภายนอกระบบ เมื่อสารทำความเย็นได้แลกเปลี่ยนความร้อน จากการระบายความร้อนของแผงคอนเดนเซอร์ สารทำความเย็นจะเกิดการควบแน่นจากสถานะไอ เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว และส่งต่อไปยังอุปกรณ์ลดแรงดัน(Expansion Valve) ทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะจะของเหล็วเป็นไอ ที่อุณภูมิต่ำความดันต่ำ วนกลับเข้าไปแลกเปลี่ยนความร้อน ที่คอยล์เย็น (Evaporator) จะเป็นวัฏจักรแลกเปลี่ยนความร้อนแบบนี้ต่อไป